Áttérés egy tudatosabb hozzáállásra – Nap-Szaturnusz együttállás

Az elmúlt néhány nap hangulatára ráülhetett a magányosság, a fáradság, a szomorúság, komolyság vagy a kötelezettségek és a nagyobb felelősségvállalás terhe, súlya. Vannak, akik ezeket a napokat nehéznek élik meg. A Nap-Szaturnusz közelgő együttállása a Nyilas jegyében egy állomást szimbolizál, amely a józanság mellett megkívánja, hogy felnőjünk egy feladathoz, nagyobb felelősségre, bölcsességre és tudatosságra tegyünk szert.

Erős alapkövek nélkül lehetetlen bármiféle szemléletváltás. A Nap találkozása a Szaturnusszal mint sorsbolygóval ok-okozati összefüggések találkozási pontja. Korábbi cselekedeteink következményei itt összeérnek, szembesítenek sorsunkkal. Mindez lehet nehéz, fájdalmas, félelmetes, bizonytalansággal teli. Vannak helyzetek, amelyeknél nem kérdezik meg tőlünk, hogy akarjuk-e vagy sem, a terheket egyedül kell cipelni, nem lehet másra áthárítani. Olyan időszakban vagyunk, ahol a gyermekkori emlékek ránk nehezedő terheit (főként apa) tudatosíthatjuk és az átvett felelősségből adódó behatároltságból kilépve a saját utunkon elinduljunk.

A Nap jelképezi az apát mint a férfi elvet, a Szaturnusz a tekintély, elismerés mellett olyan elvet képviselhet, amely megakaszthat(ott) egy folyamatot, amely az önbizalomra, önbecsülésre is kihatott. Ezek rendezése és oldása zajlik. A Szaturnusz a lelkiismeretünk hordozója és egy magasabb rendet képvisel. Tudatosítani kell, hogy hol van a helyünk a világban, (túl nagyok vagy túl kicsik vagyunk), továbbá milyen tulajdonságokkal rendelkezünk, amelyek a céljaink elérésében segítenek. A Nap elérte a Szaturnuszt a Nyilas jelében, egzakttá december 9-10-én válik. Fordulópont, a következmény-nélküliség idea vége, ahol a felelősséget tanuljuk meg jobban kezelni, nem másokra hárítani. Új, erős alapok teremtése a cél, amely érettséget, fegyelmezettséget és kitartást követel meg. Higgyük el, egyedül is képesek vagyunk rendkívüli tettekre!

További érzelmi változásokat hoz a Vénusz jegyváltása, december 7-én délután a Bak jegyéből átlépett a Vízöntő jegyébe. Itt már az érzelmi világ könnyedebb, felszabadítóbb, nem olyan mély és „lehúzó”, mint a Bak jegyében járva volt. A szerelemben, a romantikus kapcsolatokban több intellektuális ösztönző erőre van szükség, és a kötöttségektől mentes szórakozásra, különös vagy új tapasztalatszerzésekre.