A mindent felülíró találkozások a lélektársaink tükrében

Ritkán veszem személyesre az írást, de most el kell újságoljam, milyen fantasztikus filmet láttam a héten! Felhőatlasz a címe. Nem mondom azt, hogy az első 20 percben (de lehet, egy órában) nem fordult meg a fejemben, hogy esetleg rossz filmválasztás volt. Igaz, nem én választottam, viszont témája tökéletesen belepasszolt az elmúlt hetek aktualitásába. A film röviden arról a körforgásról szól, ahogyan ismételten kapcsolatba kerülünk előző életeink szereplőivel és tetteivel.

Részlet a Felhőatlasz című filmből

A film közel három órás, de lekötötte minden figyelmemet, egy cseppnyi pihenést nem engedélyezett, és olykor semmit nem értettem belőle, de kitartott bennem az a tudat, hogy minden értelmet nyer előbb vagy utóbb. Az életben sem mindig értünk meg mindent. Úgy telik az idő, hogy tényleg észre sem lehet venni. Pont úgy telik, mint amikor az ember találkozik egy lélektársával. Megszűnik a tér és az idő. Nem tudod, honnan ismered, de a tekintetéből valami átjön. Összeköt vele a múlt, a jelen és a jövő.

„Az életünk nem csupán a miénk, kötődünk másokhoz, a múltban és a jelenben, és minden egyes bűntettel vagy kedves gesztussal jövőnk keletkezéséhez járulunk hozzá.”

Ennél a mondatnál már nem voltak kétségeim, miért pont most nézzük meg ezt a filmet. Megjegyzem, telt házas vetítés volt, nem is tudom, mikor láttam olyat, hogy még az első sor is tele legyen.

Karmikus találkozások

Elmondhatatlanul sokat foglalkoztatott ebben a hónapban a lélektársi kapcsolatok mélyebb összefüggéseinek a megértése. Nem egyszer volt részem ilyen találkozásban, és a film is ezt a témát öleli fel. Mindig is lenyűgözött a lélektársi kapcsolatok megmagyarázhatatlan mély összetartozó érzése. Nemcsak vágytam átélni ezeket a pillanatokat, de tudni, érteni, kiolvasni is akartam mindezeket a horoszkópokból. Esetemben Skorpió felszálló-, Bika leszálló holdcsomóponttal nem kell külön magyarázat, honnan jön ez a kutakodó szellem. Lassan egy éve annak, hogy elkezdtem mélyebbre kutatni a lélektársi kapcsolatokban, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó holdcsomópontok* jelentésében, de még közel sem értem a végéhez. Sok-sok horoszkópot megvizsgáltam, és a beszámolók alapján, valamint a hozzá olvasott információkból több mindenre kaptam választ. A film hatására lepörgettem és újra megelevenedtek életem eddigi szereplői, elgondolkodtam azokon a furcsa (akkor annak tűnő) helyzeteken. Vajon miért segített egy jóval idősebb és sokkal magasabb rangban lévő ember éveken át a munkahelyemen, vagy miért fogadtak örökbe pont azok a szülők, akik felneveltek, vagy ha a testvéremre való kapcsolatra gondolok. Folytathatnám a sort azzal, amit én sem tudtam megmagyarázni, hogy miért segítettem valakinek, akit a környezetem ki nem állt, vagy furcsállt, vagy miért volt annyi szívfacsaró találkozás, amiből újra felállva új helyzetekben találtam magam.

“…csak annyit tudok, hogy ezt a világot ugyanazok a láthatatlan erők forgatják, mint amik a szívünket facsarják…minden világossá válik. Bár megmutathatnám ezt a ragyogást! Ne aggódj, minden rendben van. Átkozottul tökéletesen rendben van. Most már értem, hogy a határ a zaj és a hang között csupán konvenció.Minden korlát egy elfogadott szabály, ami arra vár, hogy túllépjenek rajta. De csak akkor léphetünk át bármilyen határt, ha előbb felfogjuk, hogy azt tesszük. Az ilyen pillanatokban épp olyan tisztán hallom a te szívverésedet, mint a sajátomat. És tudom, a különlétünk, csak illúzió. Az életem messze túlnő az én korlátaimon…” (idézet a filmből Pataricza Eszter fordításában)

Minden életem meghatározó kapcsolatában volt egy közös nevező, amikor összevetettem a horoszkópokat, nevezetesen a holdcsomópontokkal való kapcsolódás (Hold, Nap, Jupiter, Szaturnusz és a tengelyek). A háttérben természetesen ennél komplexebb asztrológia elemzés zajlik, ahol sok minden mást is figyelembe kell venni, a Jupiterről és a Szaturnuszról nem is beszélve. De itt most erről tényleg nem fogok beszélni.

A horoszkóp karmikus tengelye

Asztrológiai szempontból röviden összefoglalva annyit érdemes itt most röviden megemlíteni, hogy a születési képletben a felszálló- és a leszálló holdcsomópontokat összekötő tengely a lélek pályájának növekedését mutatja, karmikus tengelynek is nevezik. A déli (leszálló) csomópont helyzete az előző életeinkre utal, míg az északi (felszálló) a jelen életben megtanulandó feladatokra. Ha az egyik fél bolygója, de különösen, ha a Napja vagy a Holdja együtt áll a másik fél ezen tengelyével, karmikus kapcsolatokról, lélektársi viszonylatról beszélünk. (Minél pontosabb az együttállás, annál erősebb.) A karmikus kapcsolat alatt azt értem, hogy valamilyen feladat, lecke, tapasztalás összeköti a két embert. Ha a másik személy valamelyik bolygója az előző életeket jelölő déli (leszálló) csomópontunkkal esik egybe, a bolygó természetéből következtethetünk, milyen kapcsolódásunk volt vele előző életünkben. Például a Vénusz előző életbeli szerelmünkre, partnerünkre utal, társulhat hozzá kísérteties kémia is. A Mars esetén is erős szexuális vonzódás jelenik meg, azonban valamilyen erőszak, vagy háborús esemény, haláleset is közrejátszhatott a múltban. A Nappal vagy a Holddal való együttállásban főként szülő-gyerek kapcsolatokra, míg a Jupiter esetében segítői, jótevői- vagy tanítói minőségre utalhat előző életbeli találkozásunkban. Sok esetben katalizátorként jelennek meg életünkben.

A legtermészetesebb érzések a múltból

Akár igaz, akár nem ez az összefüggés, elmélet, számtalan esetben beigazolódott, hogy ha az egyik fél karmikus tengelyét érinti a másik személy planétája, aszscendense vagy karmikus tengelye, mágnesként vonzza egymást a két ember, ismerősnek érzik a helyzetet, tér és idő megszűnik a találkozás pillanatában, és úgy érzik, nehéz ellenállni, illetve kilépni ebből a mágneses térből, jó vagy félelmetes érzés tölti el őket, és azonnal bizalmukba fogadják egymást. Varázslatos intim burok keletkezik ahogy a két lélek kitárulkozik, érthetetlen módon, de annyira erős a lelki összeillőség, és az egységükből fakadó szeretet, hogy észrevétlenül teszi meztelenné és egyben sebezhetővé, ami a puszta fizikai vonzódáson is túlmutat.

Tanítói találkozások

Nem minden esetben válik első pillanatban ez az érzés azonnal kölcsönössé. Sok múlik azon is, hogy a másik személy mennyire áll készen a karmikus találkozásra és a fejlődésre. Az északi (felszálló) csomópontos kapcsolódások jövőorientáltak, ezért ezek a kapcsolódások ígéretesebbek a kapcsolat jövőjére nézve. Egyesek szerint erősebb érzések vannak jelen, mint a leszállónál. Mivel itt a felszálló csomópont azt az energiát képviseli, ami felé haladni kell, leckéket rejtenek magukban, amelyek megtapasztalásához a lélektársunk segíthet hozzá, egyfajta tanítóként, aki „húz magával” a személyes fejlődésünk érdekében. Sok esetben érezhetjük kezdetben frusztrálónak, félelmetesnek, mert nem állunk még készen a fejlődésünk egy újabb lépcsőfokára. Mégis, ha sikerül beadni a derekunkat, hosszú távon megváltozhat az életünk.

Ki volt ő előző életemben

Az előző életbeli kapcsolódásoknál is gyakran megesik, hogy a jelen életben is folytatódik a történet, ha nem befejezett. Viszont a kezdeti erős érzések után nem ritka, hogy nem a várt ideális úton folytatódnak a cselekmények. Ugyanis ha be lett volna fejezve a múltban, nem most kellene helyrehozni, vagy lezárni. A jó dolgok nem maradnak lezáratlanok, ugye? Ne felejtsük el, hogy a déli csomópont nemcsak a múltat, hanem jelen életünk gyenge pontját is szimbolizálja. Persze kezdetben magabiztosnak érezzük magunkat, hiszen “ismerős” az érzés. Ezért fordulhat elő az, hogy fájdalmat vagy csalódást okoznak, vagy plátói marad a találkozás. Az “elszenvedői” általában a csomópont tulajdonosai. Például a Vénusz esetében nem ritka, hogy „összetöri” egyik a másik szívét, vagy a Mars és a leszálló együttállásánál az erős szexuális vonzódás újra összehozza a két embert a múltból, aztán harcolnak egymással, vagy az erőszak is megjelenthet. A leszállóval együttálló bolygók kellemetlen emlékeket hozhatnak felszínre a múltból.
A csomópontokon történő „találkozások” (mármint a másik személy planétáinak vagy tengelyének együttállása a karmikus tengelyünkkel) betekintést engednek személyiségünk legbelső világába. Akármennyi időre is nyitják meg lelkünket, felejthetetlen élményt adnak.

Gondolatok a Felhőatlasz című filmből

 Idézetek a filmből Pataricza Eszter fordításában. – forrás: http://tudatbazis.hu

„Félelem, hit, szerelem. Jelenségek, amelyek meghatározzák sorsunk alakulását, erők, amelyek jóval a születésünk előtt hatni kezdenek, és az elmúlásunk után sem szűnnek meg.”

“…A nagybátyám tudós volt, de hitt a szeretet létezésében. Természetes jelenségnek tartotta. Hitte, hogy a szeretet túlélheti a halált…”

” Érezte már, hogy az egész világ maga ellen van? Egyfolytában…. Azt kell tennie, amit nem bír nem megtenni…..Talán csak próbálok megérteni valamit, hogy miért követjük el ugyanazokat a hibákat újra meg újra…”

” …a hit, a félelem vagy a szeretet is megértendő erők, ahogy értjük a relativitáselméletet vagy a valószínűség számítást. Ezek is életünk alakulását meghatározó jelenségek. Tegnap az életem még egy adott irányba tartott. De ma már egy másik irányba halad. Tegnap még úgy hittem, sosem tennék meg olyat, amit ma megtettem. Ezek az erők, melyek újrateremtik az időt és a teret, alakítani, módosítani tudják azt, akinek képzeljük magunkat. Már a születésünk előtt hatnak, és az elmúlásunk után sem szűnnek meg. Az életeinket és a választásainkat, ahogy a kvantum-mechanika jelenségeit is, pillanatonként értjük meg. Minden egyes kereszteződés, minden egyes találkozás egy új potenciális irányt kínál.”

“…a benned levő erő megváltoztathatja a világot… Szabadság, a mi civilizációnkban semmitmondóan cseng, csak az tudja igazán, mit is jelent valójában, akit megfosztanak tőle… A tudás egy tükör, és életemben először megengedték, hogy megnézzem, ki vagyok és kivé válhatok…”

” Létezni annyi, mint érzékelhetőnek lenni. Így hát önmagad megismerése csakis mások szemén keresztül lehetséges. Halhatatlan életünk alakulása a szavainknak és tetteinknek a következménye, melyek egymást erősítve vezérelnek keresztül minden időn. Az Életünk nem csupán a miénk. A méhtől a sírig kötődünk másokhoz. A múltban és a jelenben, s minden bűntettel vagy kedves gesztussal a jövőnkhöz járulunk hozzá…”

” Ez annyit jelent, hogy hisz a túlvilágban? A mennyországban vagy a pokolban? – Úgy hiszem a halál csupán egy ajtó. Mikor egy bezárul, kinyílik egy másik. Ha el akarnám képzelni a Mennyet, egy kinyíló ajtót képzelnék, és mögötte ott találnám őt, amint vár rám.”

„Addig lehet hatalmat gyakorolni az embereken, amíg adsz is nekik valamit! Akit megfosztasz mindenétől, afölött többé már nem lesz hatalmad!”

“E világnak megvan a természetes rendje, aki ezt megbolygatja, annak rosszra fordul a sora… Mert mindegy, bármit is teszel, annak sosem lesz nagyobb hatása, mint egy árva cseppnek a határtalan tengerben. – De hát mi is a tenger, ha nem cseppek sokasága?”

A film csodálatosan összetett, néhol követhetetlen, néhol követhető, néhol elénk teszik a hiányzó képkockát, néhol meg nem. Néha tudatosít bennünk valamit, néha pedig ránk bízza. Meghagyja ezt egy következő lépésnek. Ahogy nincsenek véletlenek, hogy pont ezt a filmet néztük meg és pont most, úgy egyetlen találkozás sem lehet véletlen, amikor azt érezzük valaki iránt, hogy segítenünk kell, vagy érthetetlen módon akadályoznunk. Bármilyen szerepet is osztottak ránk, úgy vélem (és ez szubjektív) mindenki tartozik valakihez és mindenki adósa is valakinek.

Ha van nektek is “mindent felülíró találkozásról élményetek”, és szívesen megosztanátok itt, örömmel veszem!
—————————-
*A felszálló- és leszálló holdcsomópontra több elnevezést is használnak: Sárkányfej és Sárkányfarok vagy északi- és déli csomópont. A védikus asztrológiában szanszkritul Ráhu és Kétu.
Ha szeretnéd tudni, hogy a te karmikus tengelyed milyen csillagjegyeket köt össze, az alábbi linkre kattintva a táblázatból kikeresheted.>>> Ha a másik fél Napjegye, Holdjegye, vagy aszcendense a karmikus tengelyed valamelyik jegyébe esik, szoros lélektársi kötelék.